Vzdelávacia konferencia LEADERSHIP GOLF CONFERENCE

Vzdelávacia konferencia LEADERSHIP GOLF CONFERENCE bola prvýkrát organizovaná a usporiadaná v roku 2010 a bola zameraná na rozvoj, výstavbu, architektúru, riadenie a marketing golfových rezortov.

Je určená pre dodávateľov, majiteľov, manažérov a ďalších odborníkov, ktorí majú záujem investovať do golfového priemyslu.


 

Medzinárodný program U.S. KIDS GOLF

Aktivity U.S. KIDS GOLF - organizácia detských golfových turnajov; vzdelávacie programy pre deti; budovanie rodinných golfových ihrísk (Family course); organizovanie detských letných táborov; golfové príslušenstvo špeciálne určené pre deti.

Poslanie U.S. Kids Golf - pomáhať deťom naučiť sa hrať golf, baviť sa a podporovať spoluprácu medzi všetkými členmi rodiny.


 

Informačný portál GOLFONLINE

Zdroj GOLFONLINE.SK je špecializovaný informačný portál, ktorý sa zameriava na golfový priemysel - vývoj a výstavbu golfových ihrísk, greenkeeping, rekonštrukciu a regeneráciu golfových ihrísk.

Hlavným cieľom portálu je rozvoj a propagácia golfu, jeho podpora a pomoc pri profesionálnom školení ľudí v golfovom priemysle.


 

Tím odborníkov GREEN CORRIDOR

Naše kvalifikované tímy oddelenia GREEN CORRIDOR sa zaoberajú profesionálnou údržbou trávnikov na golfových a futbalových ihriskách, ako aj rozsiahlymi krajinotvornými projektami.

Naši odborníci realizujú analýzu a diagnostiku trávnika; navrhujú dizajn a záhradné projekty; a tiež vykonávajú všetky potrebné agronomické postupy. 


 

Rozvoj športu IMPROVE YOUR BASKETBALL

Iniciatíva IMPROVE YOUR BASKETBALL bola vytvorená na pomoc profesionálnym basketbalistom.

Napriek tomu, že šport - je náročný a ambiciózny; basketbal - je druh kolektívneho športu; tento informačný a inšpiratívny projekt sa zameriava na osobný rozvoj v oblasti športu aj života.