GOLF&FOOTBALL& LANDSCAPE
Holiday Inn Trnava
8.Február 2024
TURF
EDUCATION
2024
Účastnícky poplatok:
29 EUR s DPH pri registrácií do 15.1.2024
35 EUR s DPH pri registrácií po 15.1.2024
KONFERENCIA
TURF EDUCATION 2024
Design your skills now
GOLF
FUTBAL
LANDSCAPING

Konferencia Turf Education je podujatie venované rozvoju v oblasti futbalového, golfového priemyslu a záhradných realizácií.


Turf Education je miestom, kde môžete získať najaktuálnejšie poznatky. Výmena jedinečných skúseností medzi účastníkmi, diskusie a hľadanie vektorov pre rozvoj podnikania.


Pozývame vás zúčastniť sa konferencie

Turf Education 2024

Spolu budeme schopní dosiahnuť vysoký progres v rozvoji futbalového a golfového priemyslu.

@ENGO

TURF

EDUCATION

Už viac ako 10 rokov ponúka konferencia unikátnu príležitosť na výmenu skúseností a vedomostí a zároveň napomáha rozšíreniu vašich profesionálnych kontaktov a získaniu nových kontaktov.

Množstvo účastníkov, poslucháčov a prednášajúcich z rôznych krajín
Špeciálne pozvaní prednášajúci a lídri z oblasti golfového a futbalového priemyslu
Svetovo známe značky ako sponzory a partnery konferencie: ICL, Barenbrug, Redexim, Bernhard, GreenFields, TLS Norway, Symbio, Pizza Golf a mnoho ďaľších
Roky pôsobenia v oblasti turf priemyslu - výstavby štadionov a golfových ihrísk, dodávky najnovších technológií


Organizovanie konferencií v 8 krajinách sveta
O konferencii
Prečo navštíviť konferenciu Turf Education 2024 ?
Pre koho je konferencia určená?
Majitelia, zakladatelia, vrcholoví manažéri, manažéri futbalových a golfových klubov.
Vďaka panelovej diskusii budete mať možnosť dozvedieť sa viac z oblasti výstavby a starostlivosti o hybridné trávníky priamo od odborníkov. Budete mať príležitosť získať odpovede na vaše otázky v diskusii.
Budete poznať nové trendy na trhu GOLF&FOOTBALL& LANSCAPER. Dozviete sa o technologických novinkách a o novinkách v oblasti strarostlivosti o športové trávniky. Získate nápady a smer rozvoja v riadení športových zariadení.
Hlavní greenkeeperi, top špecialisti, správcovia ihrísk, agronómovia z prostredia futbalového a golfového odvetvia.

Konferencia sa bude venovať aktuálnym otázkam medzi ktoré patrí:
  • Údržba prírodných trávnikov, systémy výživy a ochrany rastlín
  • Kvalitatívne meranie parametrov trávnikov s ohľadom na bezpečnosť hráčov
  • Hybridné trávne povrchy- porovnanie
  • Praktické skúsenosti v oblasti výstavby futbalových štadiónov a golfových ihrísk
  • Novinky z oblasti strojov určených na údržbu trávnikov
  • Manažment, technológia a prínosy správneho brúsenia
V roku 2025 bude Slovensko hostiteľom EURO U21.
Celá Európa bude pozerať na úroveň našich tréningových plôch a štadiónov.
Realizovaných projektov
30+
6
Pobočky v 6 krajinách
30+
Rokov v tomto odvetví
Prednášajúci
TURF EDUCATION 2024 TRNAVA
CHRIS MAIN /REDEXIM
TATSIANA ESPEVIG/ NIBIO
ARNOUD TOUW
PAUL WILCOX. /BERNHARD
LUCIA BAĽAKOVÁ/ŽIVÁ ZÁHRADA
ZOLTÁN TAMÁŠEK/ BIOTOMAL
BOGDAN SNIGUR/ENGO UA
ELENA GLEGA/ENGO UA
NORBERT ZAŤKO/CEO ENGO
PAUL WILCOX/ BERNHARD
OLAF BOS/ BARENBRUG
JAN STRYCKERS/ RAWSTADIA
BAHMAN DOAEIAN/ SOIL SCOUT
Prednášajúci
TURF EDUCATION 2024 TRNAVA
CHRIS MAIN /REDEXIM
TATSIANA ESPEVIG/ NIBIO
ARNOUD TOUW
PAUL WILCOX. /BERNHARD
LUCIA BAĽAKOVÁ/ŽIVÁ ZÁHRADA
ZOLTÁN TAMÁŠEK/ BIOTOMAL
NORBERT ZAŤKO/CEO ENGO
BOGDAN SNIGUR/ENGO UA
ELENA GLEGA/ENGO UA
OLAF BOS/BARENBRUG
BAHMAN DOAEIAN/SOIL SCOUT
Stiahnuť pozvánku na konferenciu
Pre účastníka Turf Education 2024 Trnava
Stiahnuť prezentácie
Pre účastníkov Turf Education 2024 Trnava
Stiahnuť
Predbežný harmonogram
TURF EDUCATION 2024 TRNAVA
8,00-8,45 Registrácia/ Registration
8,45-9,00 Otvorenie konferencie / Opening


BLOK 1.
9,00-9,30 Inovácie v produktoch v stále sa meniacej krajine/ Innovation in Products for an Everchanging Landscape (CHRIS MAIN -REDEXIM)
9,30-10,00 Podľa čoho vychádzate pri výbere semien?/ Where do you base your seed selection on? (OLAF BOS-BARENBRUG)
10,00-10,30 Znižovanie zranení hráčov v súvislosti s pochopením hracích podmienok/ Limit injuries of your players by understanding your playing surface conditions (JAN STRYCKERS- RAWSTADIA)


10,30-10,45 Coffee break

BLOK 2
10,45-11,30 Integrovaný manažment v oblasti dôležitých chorôb trávnika: pleseň snežná a dolárová škvrnitosť/ Integrated management of important turf diseases: microdochium patch and dollar spot. (TATSIANA ESPEVIG ,PhD- NIBIO Norway)
11,30-12,00 Zdravý trávnik v zdravej pôde: Čo vieme o pôde, komposte a biológií kompostovného čaju/ Healthy grass with healthy soil: What we know about soil, compost and tee biology (LUCIA BAĽAKOVÁ-ŽIVÁ ZÁHRADA)
12,00-12,30 Parazitické huby ako súčasť ochranného systému trávnika/ Parasitic fungy as a part of turf protection system (ZOLTÁN TAMÁŠEK-BIOTOMAL)

12,30-13,30 Obed/Lunch
13,30-14,00 Prezentácia sponzorov/ Sponsors presentations

BLOK 3
14,00-14,30 Mechanické, agronomické a finančné benefity pravidelného brúsenia kosačiek/ The mechanical, agronomic and financial benefits of regularly sharpened mowers ( PAUL WILCOX-BERNHARD)
14,30-15,15 Zrealizované projekty firmou ENGO Ukrajina v čase vojnového konfliktu 2022-2023/ Projects implemented by Engo Ukraine for 2022-2023 in war conditions (ELENA GLEGA- ENGO UA) ,Predaj tovarov firmy ENGO UA počas vojny/ Sale of Engo Ukraine goods during the war (BOGDAN SNIGUR-ENGO UA)
15,15-15,45 Vśeobecná charakterisktika a porovnanie hybridných trávnikov/ General presentation and comparision of hybrid turfs (NORBERT ZAŤKO -CEO ENGO GROUP)

15,45-16,15 Cofee break

16,15-17,15 Panelová diskusia: Porovanie rôznych hybridných systémov na futbalových ihriskách-benefity/nevýhody jednotlivých systémov/ The comparison of different hybrid systems on football pitches-benefits/disadvantages of individual systems (GREENFIELDS, LIMONTA, MAXGRASS)

18,00 Večera/Dinner

Všetky prednášky budú simultánne prekladané do slovenského jazyka. / All presentations will be simultaneously translated into slovak language.

1deň interakcií
Vedomosti
Komunikácia
Nápady
Zákazníci
Ktoré nie sú dostupné na internete
Za prelom v podnikaní
Ktorá by trvala roky
Dodávatelia a partneri
Rozvíjame a zlepšujeme odborné zručnosti a znalosti. Stretávame, spoznávame a vymieňame si skúsenosti.
Organizátor konferencie
TURF EDUCATION 2024 TRNAVA
ENGO s.r.o., Bulharská 35, 91701 Trnava
Sponzori a partneri
TURF EDUCATION 2024 TRNAVA
Business sponzor
Generálny sponzor
Miesto konania:
Turf Education 2024 TRNAVA
Hotel Holiday Inn, Hornopotočná 5 , Trnava
Hotel Holiday Inn Trnava
8.február 2024
Kontakt
ENGO Group
Trnava, Slovakia
Bulharska 35

www.engo.sk
Pre viac informácií nás prosím kontaktujte
+ 421 903 753 841 Iveta
rothova@engo.sk
+421 903 772 570 Ivana
kmetyova@engo.sk